Spring naar inhoud

Preferente hengst

preferent  Het predicaat preferent is voor hengsten ingesteld die voldoen aan de volgende voorwaarden.

In aanmerking komen in leven zijnde hengsten, die tenminste eenmaal geprimeerd zijn geweest tijdens hun goedkeuringsperiode en voor het leven zijn goedgekeurd. Om voor preferentschap in aanmerking te komen dient de hengst volgens onderstaande tabel punten te behalen, zoals hieronder vermeld:

– Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 100 punten, alsmede voor merries tot een minimum van 150 punten, ofwel
– Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 72 punten alsmede voor merries tot een minimum van 200 punten.
Het predikaat preferent kan postuum verleend worden aan een hengst, die gerekend vanaf het jaar van aanvraag, ten hoogste acht jaar geleden voor het leven is goedgekeurd en tevens voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.

 

Puntentelling
Voor elke nakomeling geldt alleen het hoogst behaalde resultaat ongeacht of dit een premie of predicaat is.
Voorbeelden:
Een kroonmerrie die een veulenpremie, 3x een 1e premie en 1x een tweede premie heeft behaald is 10 punten waard voor haar moeder, want het kroonschap is het hoogst behaalde resultaat.
Een prestatiemerrie met een 1e premie is 8 punten waard, omdat de eerste premie het hoogst is.

Hengsten
Dochter
Zoon hengst
 Veulenpremie 0 0
 Enterpremie 0 0
Twenterpremie 0 0
Selectiehengst met deklicentie 8
Premiehengst  – 10
Derde Premie 0 10
Tweede Premie 6 12
Eerste Premie 8 15
Prestatie 6 6
2-Verdienpunten 0
Kroonpredicaat 10
Elitepredicaat 12
Definitief goedgekeurd 17
Keurpredicaat 16
Preferentpredicaat 15 18
Superpreferent 18

 

Voor hengsten die vóór de Hengstenkeuring 2018 een selectielicentie hebben ontvangen en vervolgens op basis van het sperma-onderzoek een basislicentie hebben gekregen, geldt dat ze de punten krijgen zoals vermeld in de kolom ‘Zoon hengst’.

Voor hengsten die op de Hengstenkeuring 2018 of in de jaren daarna een selectielicentie hebben ontvangen en vervolgens op basis van het sperma-onderzoek een basislicentie hebben gekregen, geldt dat ze de punten krijgen zoals vermeld in de kolom ‘Dochter’.