Spring naar inhoud

De fokkersontmoetingen

Begin dit jaar zijn de fokkersontmoetingen georganiseerd.  Zo rond de 200 leden hebben deze bijeenkomsten bezocht, waar diverse onderwerpen en adviezen ter sprake zijn gebracht.
Door de organisatie van deze ontmoetingen, en de daaraan gekoppelde enquête, is een uitvoerig verslag gemaakt. Dat verslag is beschikbaar gesteld aan het HB, de LAR afgevaardigden en de FTC.


Het HB heeft vervolgens dit in haar vergadering besproken en heeft een aantal speerpunten beschreven waar we, naar de opvatting van het HB, verder mee willen.
Die speerpunten notitie is ook beschikbaar gesteld aan de LAR afgevaardigden en de FTC.  Het is nu aan de LAR om deze speerpunten te bespreken binnen de fokvereniging. Met als bedoeling om te checken of de leden zich herkennen in deze speerpunten, waarbij een kleine uitwerking van die speerpunten gewenst is. Heeft u daar ideeën over, bezoekt u dan de vergadering van uw fokvereniging zodat uw LAR afgevaardigde deze informatie mee kan nemen naar de LAR vergadering van 26 oktober 2023.
Na de vergaderingen van de LAR en de FTC zal het HB een uitwerking van deze speerpunten maken om te komen tot verbeteringen van onze stamboekvereniging. Als het gaat om essentiële zaken die invloed hebben op onze statuten en regelementen gaat dat uiteraard via de LAR en de ALV.

Oktober 2023

Het bestuur.