Spring naar inhoud

Diverse updates inzake de Corona-maatregelen

Op deze plek zullen alle ontwikkelingen wat betreft het Corona-virus en de invloed op onze vereniging geplaatst worden. Updates worden dus per ingang van heden (11 mei 2020) NIET meer in de gewone nieuwsberichten geplaatst.

Dus wilt u op de hoogte blijven van de diverse beslissingen: check dit vastgezette bericht zo nu en dan. LAATSTE UPDATE: 18 MEI

 

18 mei 2020: Ook de nationale Bontenkeuring is helaas afgelast. Zij hebben al een nieuwe datum geprikt voor volgend jaar: zet 10 juli 2021 vast in de agenda als u naar de kleurrijkste dag van het jaar wilt gaan.

 

16 mei 2020:

Zoals u in de protocollen hebt kunnen lezen, is het organiseren van premiekeuringen zoals we gewend zijn, niet mogelijk.

Wel willen we keuringen gaan organiseren, te vergelijken met de nakeuringen, voor stamboekopname en individuele primering.
Deze keuringen zullen verspreid worden over de keuringsmaanden met spreiding door het hele land. De pony’s moeten dan bij het stamboek worden aangemeld, dus niet bij uw fokvereniging. Deze, noem ze Coronakeuringen, zullen dan volgens een tijdschema verlopen en het protocol zoals het er ligt, moet worden gehandhaafd.
Ook zal er, bij voldoende animo, een datum geprikt worden, om ABOP proeven te verrijden.
In het protocol staat: “In deze corona-tijd zullen de stamboeken dit jaar een gewijzigd keuringssysteem moeten invoeren en alleen de noodzakelijke en verplichte (regelgeving) keuringsactiviteiten en prestatietesten uitvoeren. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn en zal verder de aanwezigheid van medewerkers en fokkers/eigenaren tot een minimum moeten worden beperkt. Voor de aanwezigen geldt uiteraard dat de RIVM voorgeschreven maatregelen te allen tijde in acht genomen moet worden”. Het woord “alleen” geeft aan dat de coronakeuringen bedoeld zijn voor nakomelingen van hengsten in een lopend fokplan, nakomelingen die bijdragen aan predikaten of voor de eigenaar die pony’s wil verkopen, maar de aantallen stamboekopnames/primeringen nodig heeft voor het vaderdier. Nu is het niet zo dat we verbieden overige pony’s op te geven, maar bij teveel aanmeldingen, zijn wij genoodzaakt deze te weigeren.

Al eerder hebben wij gemeld dat de verplichtingen van het fokplan, indien nodig, integraal 1 jaar worden doorgeschoven. Dit is mede voor de oudere leden, die in de risicogroep vallen en/of voor leden die liever geen keuringen bezoeken dit jaar. Voor hengsten die hun 1e of 2e fase wel kunnen afsluiten d.m.v. deelname aan een coronakeuring, zullen naar een volgende fase promoveren in januari 2021.
Het is dus niet verplicht om deel te nemen aan een van de coronakeuringen en er mogen geenszins hengsten sneuvelen door toedoen van deze crisis!

Thuiskeuringen blijven mogelijk, indien het protocol gehandhaafd kan worden. De voorwaarden en kosten voor een thuiskeuring blijven gelijk aan voorgaande jaren. Daar is dus geen stamboekopname mogelijk.
Begin juni zal er gekeken worden naar data en locaties. Tevens moeten we in elke gemeente een goedkeuring krijgen van de burgemeester. Dat heeft te maken met de veiligheidsregio’s en die kunnen per gemeente verschillen.
Zodra het schema bekend is, zullen we deze op de website publiceren.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de regels die de overheid stelt. Mocht het virus opnieuw oplaaien, bestaat de kans dat de versoepelingen weer worden ingetrokken.
De Koepel heeft ons medegedeeld dat het protocol is goedgekeurd door de overheid. Zij hebben ons op het hart gedrukt niet te lichtzinnig met het protocol om te gaan. Mochten er eventueel nog aanvullingen/verduidelijkingen komen, dan houden we u weer op de hoogte.

 

12 mei 2020:

Het hoofdbestuur heeft regelmatig contact met de Koepel Fokkerij; van hen hebben wij vanmorgen onderstaand bericht met protocollen ontvangen. Hiermee wordt het chippen en keuren van pony’s, onder strikte voorwaarden, weer mogelijk gemaakt. Morgen zal het hoofdbestuur vergaderen en in de loop van de week zullen wij u op de hoogte brengen over hoe wij binnen het NSPS deze zaken zullen gaan oppakken.

GROEN LICHT KEURINGEN, CHIPPEN en SCHETSEN

Vandaag, dinsdag 12 mei, is bekend geworden dat de betrokken ministeries en instanties op centraal overheidsniveau hebben ingestemd met de herstart van de keuringen, het chippen en de draf- en rensport, vanaf vandaag onder voorwaarden van strikte uitvoer van het vastgestelde COVID-19 protocol en voorlopig achter gesloten deuren (zonder publiek). 

Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart zullen op lokaal niveau de burgemeesters en de veiligheidsregio’s moeten worden benaderd (v.w.b. keuringen) om ook op dat niveau formele bevestiging te verkrijgen op basis van lokale en regionale overwegingen.

Een strikte toepassing van de bijgevoegde protocollen zal de komende tijd essentieel zijn voor het kunnen en mogen chippen en keuren. Het ultieme doel blijft daarbij uiteraard om samen in Nederland het Coronavirus te blijven beheersen terwijl professionals hun werk in deze nieuwe setting weer kunnen uitvoeren.

Het besluit om deze herstart mogelijk te maken is het resultaat van een intensieve en goed afgestemde gezamenlijke inzet van iedereen die hierbij betrokken is: ministeries, overheidsinstanties en de Sectorraad Paarden. Daarvoor wil het Koepel bestuur haar zeer grote erkentelijkheid uitspreken.

Protocol chippen en schetsen vanaf 12 mei 2020

Protocol keuringen en prestatietesten vanaf 12 mei 2020

Vriendelijke groet,

Koepel Fokkerij

 

6 mei 2020: Wij wachten nog steeds op nieuws van de Koepel Fokkerij/Sectorraad Paarden en op een nieuwe, landelijke persconferentie. Daarna willen wij definitief een besluit gaan nemen over het verloop van het premiekeuring seizoen en de stamboekopnames.

Het hoofdbestuur heeft inmiddels wel het besluit genomen om alle verplichtingen van het fokplan integraal 1 jaar door te schuiven.

Zodra wij nieuws hebben, zullen wij dit z.s.m. op de website publiceren.

 

24 april 2020: De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen, heeft ook gevolgen voor ons stamboek.  Keuringen zijn voorlopig tot 1 september niet toegestaan en ook het chippen en schetsen van veulens is niet toegestaan.

Wij hebben overleg met de Koepel Fokkerij en de Sectorraad Paarden om helderheid te krijgen over de maatregelen en om te kijken wat en hoe eventueel wél mogelijk is.
We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de maatregelen en u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het corona-virus veel sterkte.

 

8 april 2020: Als aanvulling op eerdere berichten i.v.m. het corona-virus delen we u mee dat de PPC’ers nu natuurlijk ook niet op pad kunnen om veulens te chippen. Wij verzoeken u wel om de geboren veulens gewoon op tijd op te geven zodat ze zodra het mogelijk is ook kunnen beginnen met hun werk.
Doordat allerlei activiteiten van ons stamboek zijn afgelast en er minder kopij is hebben we besloten om het maandblad van april samen te voegen met het meinummer. Mocht u nog iets hebben voor het blad dan kunt u dat tot 1 mei inzenden aan de redactie.

Vanuit Frankrijk ontvingen wij bericht dat de internationale show die daar op 24,25 en 26 juli gehouden zou worden is uitgesteld tot juli 2021.

Wij wensen u een goede gezondheid en diegene die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het corona-virus veel sterkte.

 

3 april 2020: Door de regelgeving i.v.m. het coronavirus zijn de geplande sperma-onderzoeken uitgesteld en kan de kliniek in Utrecht ons op dit moment nog geen duidelijkheid geven of en wanneer ze evt. wel zouden kunnen plaatsvinden.
Daarom zal het HB éénmalig de genoemde data van 1 mei en 1 juni in de richtlijnen III van het keuringsreglement (pag.37)  laten vervallen.

De nieuw goedgekeurde hengsten kunnen dus dekken en hun veulens worden volgend jaar ingeschreven als veulens van selectielicentie vaders.
De hengsten moeten voor 1 oktober een sperma-onderzoek met een voldoende resultaat hebben afgelegd om de selectielicentie te behouden.
De BVI’s van de hengsten zullen nog niet gemaakt en toegezonden worden. Is een hengst verkocht of verhuurd wilt u dit dan schriftelijk doorgeven d.m.v. het formulier dat u kunt vinden op de website onder diensten – downloads.
Zodra wij bericht hebben dat de kliniek in Utrecht weer onderzoeken uitvoert zullen we contact met de desbetreffende hengstenhouders opnemen.

 

26 maart 2020: Wij kregen bericht van de organisatie-commissies van de Zomerkeuring Midden-Nederland en de Minifokdag; beiden hebben besloten deze keuringen voor 2020 van de agenda te halen.

Beide keuringen zouden in juli plaatsvinden, maar door de onzekere tijd en de dan relatief korte voorbereidingsperiode zijn deze beslissingen nu reeds genomen.

Wij hopen ze in 2021 weer op de kalender te mogen zetten!

 

24 maart 2020: Door de verscherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn wij genoodzaakt alle activiteiten van het NSPS tot 1 juni op te schorten.
Dit geldt dus voor alle stamboekopnames, de ALV en de promotiedag van Jong NSPS.
De sperma-onderzoeken van hengsten worden in overleg met de kliniek in Utrecht geregeld en de eigenaren van hengsten krijgen afzonderlijk bericht van ons.
Wij volgen de berichten van de overheid en zullen u op de hoogte houden of en hoe wij de verschillende activiteiten op een latere datum hopelijk wel kunnen inplannen.

Het hoofdbestuur wil diegene die, op welke wijze dan ook, geraakt is door dit virus beterschap en sterkte wensen.

 

15 maart 2020: Het Hoofdbestuur heeft besloten alle activiteiten van het NSPS, i.v.m. de coronamaatregelen, tot 6 april uit te stellen.

 

13 maart 2020: Het Hoofdbestuur heeft in overleg met het presidium van de LAR besloten dat de LAR-vergadering van 26 maart a.s. niet doorgaat.
De stamboekopnames zullen wel gewoon plaatsvinden.
Wij zullen de berichtgeving omtrent het coronavirus nauwgezet blijven volgen.

 

12 maart 2020: Diverse evenementen welke door de commisie Sport en Recreatie zijn georganiseerd, kunnen vanwege de Coronavirus crisis geen doorgang vinden.

Het betreft hier de volgende evenementen:

  • De Indoor Shetland Pony Wedstrijddag welke op 28 maart in
    Maren Kessel gehouden zou worden.
  • De Rijdersbijeenkomst Concoursrijden welke op 18 maart in Harderwijk gehouden zou worden.

Daarnaast heeft het bestuur van Indoor Tolbert ons te kennen gegeven dat zij helaas de wedstrijden die vanaf deze week t/m zondag 22 maart gehouden zouden worden, heeft moeten afgelasten. Dit houdt dus in dat de concoursrubrieken van de Shetlanders op zondag  22 maart niet doorgaan.