Spring naar inhoud

Keuringen - 3. page

Nakeuring hengsten 30 maart

Een aantal verplicht te tonen hengsten zijn met attest afwezig gebleven op de Premie Hengstenkeuring in januari.

Voor deze hengsten is een nakeuring georganiseerd; deze zal op maandag 30 maart a.s. plaatsvinden bij Manege de Fruithof te Heteren.

Aanvangstijd is 17.30 uur.

In onderstaand document ziet u een overzicht van de deelnemende hengsten.

Nakeuring 30 maart 2020

Hengstenkeuringen

Geachte leden,

Een dag voor Kerst ontvingen wij het verschrikkelijke nieuws dat Dhr. Gaasbeek getroffen is door een herseninfarct. Wij wensen hem veel beterschap en leven met hem mee.

Dhr. v.d. Griend zal daarom zijn plaats innemen op de nakeuring op vrijdag en de premiekeuring voor de hengsten op zaterdag.

Wellicht heeft u via sociale media of andere kanalen vernomen dat Mevr. Wolters haar functie als voorzitter van de herkeuringscommissie heeft neergelegd. Wij betreuren dat zeer en hebben haar dat ook meegedeeld. Wij voelen ons nu genoodzaakt het eerder gepubliceerde bericht aan te vullen.

Omdat Mevr. v. Boxtel één van de juryleden is, die de beste draf zal jureren, waren wij van mening om Mevr. v. Boxtel te vragen voor die ene rubriek, waar zaterdag een reserve jurylid nodig is. In december waren er immers juryleden die bijna de hele dag achter de omroeptafel hebben plaatsgenomen, omdat zij slechts een paar rubrieken hoefden de keuren. En omdat Mevr. v. Boxtel tijdens de premiekeuring toch al in de baan staat, dachten wij een goede oplossing te hebben gevonden voor die ene rubriek.

Mevr. Wolters was verbolgen over het feit dat zij niet gevraagd was en wel iemand uit haar team. Graag had zij gezien dat zij als eerste gevraagd zou worden als voorzitter en als langst zittende. Dat hebben wij inderdaad niet gedaan, het is immers ook geen regel dat wij eerst te rade moeten gaan bij de voorzitter van de herkeuringscommissie.

Op Nieuwjaarsdag heeft Mevr. Wolters ons een bericht gestuurd dat als wij dit niet zouden terugdraaien, zij zou stoppen als voorzitter van de herkeuringscommissie. Helaas heeft zij zich hieraan gehouden.

Dat wil zeggen, dat nu, als voorzitter van de herkeuringscommissie Mevr. v. Boxtel zal optreden.
Middels artikel 2 van het keuringsreglement heeft het hoofdbestuur Dhr. A. Dijkstra bereid gevonden en aangewezen om toe te treden tot de herkeuringscommissie.

Het Hoofdbestuur.

Hengstenkeuringen

Wij ontvingen het verschrikkelijke nieuws dat dhr. Hans Gaasbeek is getroffen door een herseninfarct en in het ziekenhuis is opgenomen. Wij wensen hem veel beterschap en leven met hem mee.

Dhr. Gaasbeek zou als jurylid aanwezig zijn bij de hengstenkeuring a.s. weekend, zijn plaats wordt nu ingenomen door dhr. van de Griend, het reserve jurylid van de herkeuringscommissie.

Als reserve jurylid voor 1 rubriek waarin de voorzitter van de jury moet terugtreden zal mw. A. van Boxtel toetreden, zij staat reeds in de baan, vanwege het keuren van de rubriek “hengst met de beste draf.”

De voorzitter van de herkeuringscommissie, mw. R. Wolters, heeft om persoonlijke redenen besloten terug te treden. Wij betreuren haar besluit. Middels artikel 2 van het keuringsreglement heeft het hoofdbestuur dhr. A. Dijkstra bereid gevonden en aangewezen om toe te treden tot de herkeuringscommissie.