Spring naar inhoud

Bericht van het hoofdbestuur

Bericht van het hoofdbestuur.

Beste leden,
Hierbij delen wij u mede dat Dhr A.Klaassens (bestuurslid fokkerijzaken) heeft meegedeeld per direct te stoppen als bestuurslid van het N.S.P.S. De hoofdredenen zijn het verschil van mening in de manier van toepassen van de keuringsreglementen.
Het hoofdbestuur respecteert zijn besluit en dankt Dhr. Klaassens voor zijn inzet voor onze vereniging.
We beraden ons op de ontstane situatie en hopen de opengevallen plaats in het bestuur weer snel in te kunnen vullen. Tot die tijd worden de taken die toe komen aan de portefeuille fokkerijzaken waargenomen door Hans Schouls.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Het hoofdbestuur.