Spring naar inhoud

Aftreden Willeke Termeer

Willeke Termeer had bij de recente herbenoeming op de algemene ledenvergadering al aangegeven dat ze slechts voor een jaar in het bestuur zou plaatsnemen. Door wijzigingen op haar werk waardoor de werkdruk is toegenomen en de vele energie  die het stamboek momenteel eist heeft ze besloten voortijdig af te treden als bestuurslid. Wij betreuren dit maar hebben respect voor haar beslissing.  Wij willen van deze plek Willeke bedanken voor het vele bestuurlijke werk dat ze heeft verricht voor ons stamboek.