Spring naar inhoud

Aanpassingen statuten en reglementen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving in ons land. Op 17 oktober 2023 hebben we bericht van de RVO ontvangen met het verzoek tot het beschikbaar stellen van onze statuten, huishoudelijk reglement en het reglement voor de commissie van beroep ter controle.


Per brief van 15 december 2023 geeft de RVO aan dat bovengenoemde documenten aanpassingen behoeven om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals verwoord is in de fokkerijverordening. De aanpassingen dienen in concept te worden aangeleverd binnen 4 weken na datum van het verzoek.

De aanpassingen gaan vooral over rechten van fokkers zijnde niet leden. We zijn vanaf 19 december gestart met het aanpassen van de stukken, waarvoor dit van toepassing is en het ziet er naar uit dat we concepten tijdig bij RVO aan kunnen leveren, wederom ter controle.

Uiteraard moeten de aangepaste concept stukken ook worden behandeld in de LAR en daarna ook in de ALV.
Het naleven van de fokkerijverordening heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de indeling van onze registers. Ook dat wordt op dit moment uitgezocht, maar daar hebben we meer tijd voor beschikbaar.  Voor uw oriëntatie kunt u de beschikbare hand-out van RVO inzien via onderstaande link. Let wel: deze hand-out is van toepassing voor verschillende diersoorten en dus niet specifiek voor ons Shetlandpony stamboek.

Hand-out webinar Indeling van stamboeken

Voor NSPS is het belangrijk om paspoort uitgevende instantie te blijven en daarom is het ook van belang te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen en/of vragen hebben dan kunt u die mailen aan: info@nsps.nl.

Het bestuur