Spring naar inhoud

Sport & Recreatie - 19. page

Startlijst ABOP

Op zaterdag 18 november vindt vanaf 14.30 uur de ABOP bij Stal Groenendaal plaats.

Toeschouwers zijn van harte welkom.
Stal Groenendaal vindt u aan de Zevenhuisterstraat 154, 3751 LD Bunschoten

Startlijst ABOP 2017

Oproep voor HB functie Portefeuillehouder Sport & Recreatie

Binnen het hoofdbestuur komt de portefeuille Sport & Recreatie beschikbaar. Het hoofdbestuur is op zoek naar een gedreven lid die deze positie kan invullen.

Functie inhoud:

De portefeuillehouder Sport & Recreatie is verantwoordelijk voor de in stand houding en ontwikkeling van een breed gebruik van de Shetland pony. In dat kader is hij/zij betrokken bij de organisatie en uitvoering van een grote diversiteit aan wedstrijden, proeven, shows en clinics.

Benodigde competenties:

  • Ervaren bestuurder en teamspeler
  • Brede kennis op het terrein van het gebruik en de sport met pony’s en paarden en bereid en in staat binnen de vereniging (nieuw) beleid te ontwikkelen ter verbreding van het gebruik van de Shetland pony
  • Uitstekend netwerker en communicator
  • Kan als bruggenbouwer fungeren bij (vermeende) belangentegenstellingen
  • Staat midden in de vereniging en kan daarin (met name bij jeugdigen) samenbindend en enthousiasmerend optreden

Leden die zich beschikbaar willen stellen voor de functie kunnen zich melden bij een van de leden van de commissie Werving en Selectie van LAR en HB.

Deze commissie bestaat uit:  Nico den Hartog, Harm Vissers, Bertus Plender en Willeke Termeer.