Spring naar inhoud

Ongecategoriseerd - 7. page

Nieuwe commissie

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten tot het in het leven roepen van een huisvestingscommissie.

Dhr. D. Bos is voorzitter van deze commissie geworden en verder hebben hierin zitting de heren J. Bausch, M.T.G. Broens, J. Jansma en J.G.W. Kuipers.

De kick-off meeting heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 december tijdens de Hengstenkeuring en ze zullen nog dit jaar hun eerste vergadering plannen.

Nieuw kampioenschap tijdens Hengstenkeuring premiekeuringsdagen

In samenspraak met het HB, heeft de PR Commissie van het NSPS een nieuwe kampioenskeuring in het leven geroepen, namelijk de verkiezing van de hengst met de beste draf. Met deze kampioenskeuring hopen wij een nieuwe impuls te kunnen geven aan onze hengstenkeuring. Daarnaast vervangt dit kampioenschap het kampioenschap voor de dekhengsten in enkelspan, omdat hiervoor helaas geen deelnemers zijn aangemeld.

 

Tijdens de premiekeuringsdagen op 5 en 6 januari a.s. worden hengsten met een selectielicentie op zowel vrijdag als zaterdag, door een jury uitgenodigd om deel te nemen en te strijden om voornoemde titel.

In 2018 is het mogelijk om uw hengst, wanneer deze is uitgenodigd, aan de hand te laten zien. Vanaf 2019 echter, zullen ook hengsten aan de lange lijnen getoond mogen worden.

 

Er zal worden gewerkt met een applausmeter en naast de kampioen, gekozen door de jury, zal er dan ook een publiekskampioen zijn.

Voor de kampioen, gekozen door de jury, is door de PR Commissie een geldprijs ter beschikking gesteld.

Voor de kampioen, gekozen door u als publiek, is een statiedeken beschikbaar, aangeboden door PR Commissie en Ponywebwinkel.nl

 

Namens het HB en de PR Commissie nodigen wij u allen van harte uit om uw favoriete hengst in januari te komen aanmoedigen!

 

Mijn NSPS

Er zijn problemen met “Mijn NSPS” . U kunt wel inloggen en eigen pony-gegevens nakijken maar het zoeken naar pony’s lukt niet.

Er verschijnt een melding over het aanvinken van digitale facturen, dit is echter niet de oorzaak van de problemen.

Er wordt aan een oplossing gewerkt, zodra u weer volledig gebruikt kunt maken van “Mijn NSPS” zullen we dat meedelen.

Uitnodiging fokkersavonden

Over enkele weken zullen er weer fokkersavonden georganiseerd worden, waar de nieuwe fokplannen aan u zullen worden gepresenteerd. De FTC is druk doende geweest met deze plannen, die gebaseerd zijn op de geluiden en meningen die u op de fokkersavonden in het voorjaar heeft geuit. Ook wilde de meerderheid van u al kunnen kiezen voor een nieuw fokplan op de najaarsvergadering. Tot op heden zitten we op schema. De meningen op de fokkersavonden in het voorjaar waren divers en zijn daarom moeilijk te vangen in één fokplan. Er zal u een versoepeling van het huidige plan worden aangeboden en een geheel nieuw fokplan. Wij hopen dat u zich kunt vinden in een van deze plannen, zodat we in 2018 met het aangepaste/nieuwe fokplan aan de slag kunnen.

De FTC en het HB nodigen u uit tot het bijwonen van de fokkersavonden van het NSPS op de volgende data en locaties. Aanvang alle avonden 19.30 uur.

  • 25 september 2017, in een zaal van de Baander, Hoofdstraat 23, 7751 GA Dalen.
  • 26 september 2017, in een zaal van Van der Valk, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen.
  • 2 oktober 2017, in een zaal van ’t Pelgrimshuis, St. Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt-Venray.

    Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van deze avonden.