Spring naar inhoud

Wijziging juryteam

Gisteren heeft de voorzitter van het juryteam voor de hengstenkeuring, de heer Van de Griend, zich bij het bestuur afgemeld i.v.m. ziekte. Door een hele zware verkoudheid is hij niet in staat om vrijdag en zaterdag te jureren.
Daarop heeft het bestuur besloten het door de ALV gekozen reservejurylid, de heer Dijkstra, te vragen om samen met de beide andere leden van het juryteam de hengsten te keuren.

Er zijn een aantal hengsten waarbij één of meerdere leden van het juryteam belangen hebben, en derhalve geacht worden terug te treden bij de beoordeling van de betreffende dieren.
Door het doorschuiven van de heer Dijkstra is nu geen reservejurylid beschikbaar om in deze gevallen in te springen. Daarom heeft het bestuur besloten de voorzitter van het juryteam voor de herkeuring, mevrouw Van Boxtel, hiervoor te benaderen.
In één enkel geval, waarbij twee juryleden betrokkenheid hebben bij een hengst, zal ook een ander lid van het juryteam voor de herkeuring, de heer Lazeroms, toetreden tot het juryteam van de hengstenkeuring.
Op deze wijze is een praktische oplossing voor een zich plotseling voordoend probleem gevonden, waarbij de juryleden die in de voorkomende gevallen inspringen allen door de ALV zijn gekozen als jurylid voor de hengsten(her)keuring.
Wij stellen het op prijs dat de benaderde juryleden direct toegezegd hebben zich in het belang van onze vereniging de komende dagen in te willen zetten.