Spring naar inhoud

Vergaderdata

In ons verenigingsblad De Shetland Pony heeft u kunnen lezen dat we als bestuur het voornemen hadden een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren op 24 april as, indien de maatregelen rondom Corona dit mogelijk zouden maken.

De huidige maatregelen hebben ons doen besluiten de vergadering te verschuiven naar zaterdag 29 mei 2021. Het streven is deze ALV op een nader te bepalen locatie te organiseren, mochten de maatregelen het toelaten. Geven de maatregelen deze ruimte niet, dan wordt de vergadering digitaal gehouden. Wij zullen u hierover via de website op de hoogte houden.

Daarnaast zal ook de LAR vergaderen, de datum is vastgesteld op 22 april 2021. De LAR-leden worden via de mail op de hoogte gebracht of de vergadering fysiek (en dan ook waar) of digitaal zal plaatsvinden.