Spring naar inhoud

Vacature Fok Technische Commissie

Binnen de Foktechnische Commissie (FTC) van het NSPS komen in het najaar twee posities vacant. Een van de huidige leden van de FTC is dan aan het einde van zijn 9-jarige termijn en kan reglementair niet opnieuw verkozen worden. Daarnaast staat er al langere tijd een positie open in de FTC die we toch ook graag ingevuld zien.

De FTC vergadert ongeveer 6 maal per jaar in de avonduren. De vergaderdata zijn afhankelijk van de vraagstukken waarover gesproken wordt.

Heb je belangstelling om mee te denken over het wel en wee van onze Shetlander en ben je geïnteresseerd in het fokken van een goede Shetland Pony?
Bezit jij de kwaliteiten om mee te denken over onderwerpen die de fokkerij aangaan en wil je graag meedenken over waar we met de Nederlandse Shetlandpony fokkerij naar toe gaan en het hoofdbestuur adviseren over al dat soort zaken?
Meld je dan aan als kandidaat voor de FTC, voorzien van een motivatie waarom je zitting wilt nemen in de FTC.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 augustus 2020, per e-mail of per brief

Je kan je e-mail sturen naar Fokkerij-nsps@outlook.com o.v.v. sollicitatie FTC.

Je brief kan gestuurd worden naar:

Nederlands Shetland Pony Stamboek
t.a.v. Voorzitter Foktechnische Commissie
Burg. Smitstraat 21
7221 BH Steenderen

De mogelijkheid bestaat dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van de FTC. Op basis van de reacties zal de FTC een voorstel doen aan het HB voor een voordracht in de ALV.