Spring naar inhoud

Update nieuwe Mijn NSPS

Zoals u wellicht heeft gehoord tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 april j.l. of heeft gelezen op de website van het NSPS, hebben wij een update gehad van ons ledenportaal “Mijn NSPS”.

Helaas is de invoering van de nieuwe versie niet geheel vlekkeloos verlopen. Delta Horses, het bedrijf dat het platvorm voor ons heeft ontwikkeld en ook nu de nieuwe versie voor ons heeft verzorgd, heeft in de week van 2 mei 2022 de leden een mail gestuurd met nieuwe inloggegevens. Er is inmiddels gebleken dat lang niet alle leden deze mail hebben ontvangen. Dit betreuren wij ten zeerste en de medewerksters van het stamboekkantoor zijn druk in de weer om iedereen de toegang alsnog te verlenen. Mocht u de mail wel hebben gekregen en nog niet hebben ingesteld kunt u dit niet meer via deze mail doen, want de link was 14 dagen geldig. U kunt nu op de inlogpagina op reset wachtwoord klikken en dan ontvangt u een nieuwe mail om uw wachtwoord in te stellen.

Daarnaast is gebleken dat per abuis in de nieuwe versie een verkeerde tekst op de facturen, die u als lid ontvangt na het registreren van de veulens, is ingevoerd in het programma. Hier staat aangegeven dat er sprake is van een betaling via een automatische incasso. Echter zijn er veel leden die niet betalen via een automatische incasso; deze zin zorgt dus voor veel verwarring. Het gaat om facturen die verzonden zijn in de periode 5 mei tot en met 16 mei. Het stamboekkantoor heeft er inmiddels met Delta Horses voor gezorgd dat de fout is verholpen, maar wij willen u er toch graag over informeren en u vragen de factuur net als normaalgesproken via een betaling te voldoen. Mocht u overigens over willen gaan naar automatische incasso, dan kunt u dat aangeven bij Jeanette Kok via emailadres j.kok@nsps.nl.

Hierbij onze excuses voor het ontstane ongemak en wij rekenen erop u voor dit moment voldoende  te hebben geïnformeerd.