Spring naar inhoud

Twee kandidaat-bestuursleden

De Commissie Werving & Selectie is de afgelopen weken druk in de weer geweest. Direct na de laatste ALV van vorige maand hadden zich al enkele kandidaten voor bepaalde bestuursfuncties gemeld.

Enthousiaste leden die zich in de huidige situatie graag voor onze vereniging willen inzetten. Voor andere functies heeft de commissie zelf kandidaten benaderd. Na een aantal gesprekken met kandidaten heeft de commissie een voordracht gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen en gaat op de eerstkomende ALV twee kandidaten voordragen ter verkiezing. Voor de functie van voorzitter is dat de heer Hans Schouls uit Zevenaar en voor de portefeuille fokkerij is dat de heer Ruud van Raak uit Bavel. Beide kandidaat-bestuursleden worden uitgenodigd om de komende bestuursvergaderingen bij te wonen.
Na deze verkiezingen zal het bestuur uit zes leden bestaan en nog niet compleet zijn. De commissie Werving & Selectie blijft dan ook actief om de laatste vacature in te vullen.