Spring naar inhoud

Stemmingen digitale ALV

Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we onlangs een digitale Algemene Ledenvergadering gehouden. Mede door de inzet van het ingehuurde bedrijf Online-ALV is die vergadering prima verlopen.
Er was even een klein misverstand bij twee individuele stemmingen over het aantal uitgebrachte stemmen.

Het bedrijf Online-ALV heeft dat op ons verzoek nagekeken en is tot de conclusie gekomen dat de op het beeldscherm vertoonde cijfers de enige juiste zijn. Doordat sommige leden op twee verschillende schermen tegelijk ingelogd waren, leek het of er meer stemmen uitgebracht waren. De computer heeft dat echter tijdig en goed gecorrigeerd, zodat u de juiste cijfers in beeld heeft gezien.

Het bestuur heeft veel positieve reacties over de uitvoering van de ALV ontvangen. Daar zijn we blij mee. We gaan kijken wat we uit de opgedane ervaringen kunnen meenemen naar de toekomst. Vanzelfsprekend hopen we wel dat we in de komende najaar-ALV elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.