Spring naar inhoud

Blad “De Shetland Pony”

Het Nederlands Shetland Pony Stamboek geeft 10 x per jaar het verenigingsorgaan “De Shetland Pony” uit. Dit blad verschijnt in een oplage van meer dan 2500 stuks en wordt verspreid onder de leden van het stamboek en een aantal zakelijke relaties. Verspreiding vindt plaats in Nederland en diverse andere Europese landen. Het blad wordt gedrukt in Full-Colour en komt de eerste week van de maand bij de leden op de mat.

Inhoud
Het blad De Shetland Pony staat volledig in het teken van de Shetland pony en bevat een diversiteit aan artikelen en informatie. Regelmatig worden artikelen gepubliceerd over veterinaire onderwerpen, het (onder)houden van Shetland pony’s, verslagen van diverse activiteiten en keuringen, statistieken met betrekking tot de fokkerij, enz. Een aantal items worden in elke uitgave gepubliceerd, namelijk:

  • Prominentenparade, waarin preferent geworden merries worden beschreven, aangevuld met een foto erbij
  • Officiële mededelingen, waarin aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld (gewijzigde) regelgeving & procedures, nieuws van het bestuur en zaken waarvan de leden op de hoogte moeten zijn.Cover foto
  • Fokverenigingsnieuws met activiteiten en/of nieuws
  • Aanvragen en toekenning beschermde stalnamen
  • Activiteitenkalender, met activiteiten die betrekking hebben op Shetlander pony’s
  • Hengstenmutaties van dekhengsten met een licentie van het NSPS
  • Jeugdpagina met o.a. een strip van Fred Forever
  • Interviews met een lid en/of fokker van Shetland pony’s
  • Uitgelicht, met daarin uitleg over procedures/activiteiten binnen het stamboekkantoor

Specials
Door het jaar heen worden er verschillende specials uitgegeven. Het maartnummer is de Hengstenspecial. Deze uitgave staat in het teken van dekhengsten met een licentie van het NSPS. Veel hengstenhouders adverteren in deze editie met de hengsten die zij aan kunnen bieden voor de dekdienst voor het komende seizoen. Het meinummer is de Fokkerijspecial. Hierin worden voornamelijk artikelen en informatie geplaatst die betrekking hebben op de Shetland ponyfokkerij. Het julinummer is de Men & Rij special en staat in het teken van het gebruik van de Shetland pony, zowel onder het zadel, als aangespannen en aan de lange teugel. De uitgaven van augustus t/m december bevatten voornamelijk alle verslagen van fokdagen en premiekeuringen die plaatsvinden in die periode.

Redactie
De redactie van het blad bestaat uit de redactiecommissie en een groep medewerkers die het merendeel van de kopij verzorgen en aanleveren. Ideeën voor invulling van het blad, opmerkingen over het blad of andere zaken kunnen worden gemeld aan de redactiecommissie via redactie@shetlandponystamboek.nl

Wilt u een bijdrage leveren en/of heeft u kopij voor het blad dan kunt u dit aanleveren bij het stamboekkantoor per post of per e-mail: redactie@shetlandponystamboek.nl. Bijdrage en/of kopij voor de jeugdpagina kan aangeleverd worden bij de jeugdredactie via e-mail: jeugdpagina.nsps@hotmail.com.

Verschijningsdata  Aanleverdata
 nr. 1 -13 februari 20 januari
 nr. 2 – 27 maart 1 maart
nr. 3 – 24 april 1 april
nr. 4 – 29 mei 30 april
nr. 5 – 17 juli 25 juni
nr. 6 – 28 augustus 6 augustus
nr. 7 – 25 september 3 september
nr. 8 – 30 oktober 8 oktober
nr. 9 – 27 november 5 november
nr. 10 – 22 december 26 november
Adverteren
Er bestaan diverse mogelijkheden tot adverteren in De Shetland Pony. Achter in het blad is ruimte voor ‘Shetlandertjes’. Dit zijn korte advertenties waarin een ieder iets te koop kan aanbieden of een oproepje kan doen. Shetlandertjes dienen schriftelijk te worden opgegeven, bij voorkeur per mail naar redactie@shetlandponystamboek.nl. Overige advertentiemogelijkheden en tarieven kunnen worden opgevraagd via het stamboekkantoor of worden aangevraagd via het mailadres van de redactie.