Spring naar inhoud

Richtlijnen premiekeuringen

Het is gebleken dat er op premiekeuringen nogal eens onduidelijkheid is m.b.t. een pony waarvan het chipnummer niet is uit te lezen. In de richtlijnen premiekeuring staat dat die pony onder voorbehoud wordt gekeurd en nadien DNA-onderzoek wordt gedaan. Daarbij moet worden toegevoegd dat er ter plekke in bijzijn van de jury door een aanwezige of op te roepen paspoortconsulent een nieuwe chip geplaatst moet worden en haren moeten worden getrokken zodat de identiteit van de te keuren pony vastligt. Deze pony mag in de tussentijd de ring niet verlaten. Is er geen paspoortconsulent aanwezig of op te roepen dan kan de pony niet gekeurd worden.
Een onder voorbehoud gekeurde pony kan niet deelnemen aan een kampioenschap. Een pony met een ander chipnummer dan op het stamboekpapier staat aangegeven mag niet gekeurd worden.