Spring naar inhoud

Premiekeuring Waspik

Al enige jaren speelt het feit dat er enkele fokverenigingen in ons land zijn, waarvan de jaarlijkse premiekeuringen een erg klein aantal deelnemende pony’s kent. Dan rijst de vraag wat gaan die fokverenigingen doen, mochten de aantallen de komende jaren nog verder afnemen? Is fusie met een andere fokvereniging een optie? Sommigen pleiten hiervoor, maar niet iedereen is daarvan gecharmeerd.

Tegen die achtergrond heeft het bestuur van het NSPS onlangs een verzoek van de fokvereniging ’t Hart van Brabant gehonoreerd om dit jaar een pilot te mogen uitvoeren op hun premiekeuring. De laatste jaren zijn er daar vele rubrieken met slechts één of twee deelnemers. Daarom hebben de leden van deze fokvereniging zich onlangs in hun vergadering uitgesproken een verzoek in te dienen om hun keuring individueel, en niet in rubrieken te mogen doen.

Er worden na afloop van de individuele keuringen kampioenen gekozen op een wijze zoals gebruikelijk is. Deze kampioenen kunnen vanzelfsprekend ook afgevaardigd worden naar de NK in Lunteren later dit jaar.

Onder enkele voorwaarden heeft het bestuur van het NSPS, vooralsnog alleen voor 2021, met dit verzoek ingestemd. Eén van die voorwaarden betreft een uitgebreide evaluatie met alle belanghebbenden. Met de opgedane ervaringen wordt bezien of en hoe in de toekomst hiermee omgegaan kan worden.