Spring naar inhoud

Premiekeuring Hengsten 2022

Naar aanleiding van de persconferentie met betrekking tot de Corona-maatregelen van zaterdag 18 december jl. hebben bestuur en organisatiecommissie zich beraden over de voortzetting van de premiekeuring voor onze hengsten. Hierbij is geluisterd naar het advies vanuit de Bond van Shetland Pony Hengstenhouders alsmede de leden van de hengstenjury.

In de afwegingen zijn meegenomen de regelgeving zoals gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Daarnaast is er contact gezocht met andere stamboeken om te kijken hoe zij omgaan met hun hengstenkeuringen. ( Stamboekkeuringen zijn van groot belang om de foktechnische vooruitgang van de rassen te waarborgen.) Tevens  is er voortdurend contact met de vertegenwoordiging van Manege Bartels, die op hun beurt overleg voeren met de gemeente Raalte.

Na bovenstaande in acht te hebben genomen gaat onze premiekeuring voor hengsten er als volgt uit zien:

  • We organiseren de hengstenkeuring op 7 en 8 januari 2022.
  • Locatie wordt nog bepaald, maar zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
  • Beoordeeld (en geprimeerd) worden alleen de hengsten die nog moeten voldoen aan de primeringsverplichting, dit zijn de hengsten voor het eerst goedgekeurd tijdens HK 2019, 2020 en 2021, alsmede de hengsten van de nieuwe jaargang zoals die daarvoor zijn aangewezen op 10 en 11 december jl. Daarnaast betreft het nog enkele hengsten uit jaargang 2018 die in eerdere jaren deelname aan de premiekeuring hebben gemist.
  • De hengsten worden individueel beoordeeld en geprimeerd.
  • Hengsten die dit jaar ter keuring moeten verschijnen in het kader van promotie naar de tweede fase van het fokplan, of om de definitieve goedkeuring te ontvangen worden niet beoordeeld en dus ook niet ter keuring verwacht. Deze hengsten krijgen dit jaar voor hun verschijningsplicht een generaal pardon. De bevestiging hiervoor ontvangt u vanuit het stamboekkantoor.
  • Er is geen mogelijkheid voor hengsten om vrijwillig aan de premiekeuring deel te nemen.
  • De hengsten worden beoordeeld in blokken per voorbrenger of trainingsstal. De toegang tot de keuring is ook beperkt tot de voorbrengers en de medewerkers van de trainingstallen.
  • Programmering wordt in hoofdlijnen de jaargangen 2018 en 2019 op vrijdag beoordelen. De jaargangen 2020, 2021 en 2022 komen dan op zaterdag 8 januari.
  • De na- en herkeuring wordt gepland op vrijdagmiddag 7 januari 2022.

 

Om het voor toeschouwers toch mogelijk te maken deze primering te volgen wordt de livestream zoals we die kennen van de jonge hengstenkeuring voortgezet. De catalogus voor de hengstenkeuring zoals die oorspronkelijk was gepland komt voor u beschikbaar, de te primeren hengsten staan allen in deze catalogus. De dagvolgorde van de keuringsdagen wordt via deze website gepubliceerd.

 

Bestuur en organisatie realiseren zich ter dege dat het bijzonder vervelend is dat we wederom geen reguliere keuring kunnen organiseren en daarbij u als bezoeker te kunnen ontvangen. We menen echter dat met de gekozen oplossing we toch recht doen aan onze fokkerij.

 

Tot slot: deze voorstellen zijn gebaseerd op nu bekende regelgeving en rekening houdend met medewerking van de benodigde (overheids)instanties. Daarom zijn deze voorstellen ook onder sterk voorbehoud van wijzigingen in de betreffende regelgeving. Actuele informatie of wijzigingen publiceren we zo spoedig mogelijk via deze website.