Spring naar inhoud

Portefeuillehouder Sport & Recreatie legt op 25 november functie neer

Per aankomende najaarsvergadering heeft André Dibbits, portefeuillehouder Sport en Recreatie, besloten zijn functie neer te leggen.

Hij geeft hierover het volgende aan:

Wegens veranderde werkomstandigheden heb ik helaas moeten besluiten om de functie als HB lid en voorzitter van sport en recreatie neer te leggen. De combinatie van bestuur en werk is tijdrovend en zorgt ervoor dat ik mij hier helaas niet voor 100% voor in kan zetten. Ik wens het HB veel wijsheid toe en bedank iedereen voor de fijne samenwerking. Ook de commissie sport & recreatie wens ik veel wijsheid en ik bedank jullie voor jullie inzet.

Met vriendelijke groeten,
Andree Dibbits

Het HB betreurt dit besluit maar respecteert dit uiteraard ook.
Wij bedanken André voor zijn inzet, de fijne samenwerking en wensen hem alle succes toe in zijn werk.