Spring naar inhoud

Opleiding aspirant juryleden

Het hoofdbestuur spreekt zijn bezorgdheid uit over de opleiding tot jurylid bij de Koepel Paarden Fokkerij Nederland, het is van een gehalte waar wij als Stamboek niet achter kunnen staan.

Helaas is gebleken dat de opleiding inhoudelijk niet aansluit bij wat wij van onze juryleden vragen. Er is weinig tot geen aandacht voor het jureren van een rasfokkerij en derhalve heeft uw bestuur gemeend de aspirant juryleden (mw. F. Vermaas, mw. S. Horenga en dhr. R. v.d. Crommenacker) terug te trekken voor deze opleiding en de opleiding intern verder te gaan verzorgen. Waar nodig, zal met andere stamboeken contact worden gezocht, om kennis, ervaring en opleidingsmogelijkheden te delen.

Het bestuur van het NSPS heeft een schriftelijke klacht ingediend bij de koepel over deze gang van zaken.