Spring naar inhoud

Opleiding aspirant juryleden

Zoals u weet heeft het hoofdbestuur de aspiranten mevrouw Francis Vermaas, mevrouw Sandra Horenga en de heer Ralf van den Crommenacker terug getrokken van de juryopleiding bij de Koepel. Het bestuur is daarbij ietwat overhaast te werk gegaan en heeft zonder overleg met de Koepel gehandeld.

Ondertussen zijn er gesprekken geweest tussen de Koepel en het NSPS en is gebleken dat de theoretische inhoud van de cursus niet is gewijzigd maar wel de invulling van de lessen. Omdat het bestuur waarde hecht aan een uniforme juryopleiding heeft zij het aanbod van de Koepel om de aspirant juryleden alsnog theorie examen te laten doen aangenomen. Op verzoek van de Koepel is hierover geen mededeling naar buiten gebracht zodat onze aspiranten zich in alle rust konden voorbereiden op hun examen.

Het examen heeft op 26 april plaats gevonden en het hoofdbestuur is blij u te kunnen mededelen dat alle aspiranten zijn geslaagd voor hun theorie examen.
Francis, Sandra en Ralf van harte gefeliciteerd!