Spring naar inhoud

Ontwikkelingen de Shetland Pony

Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering is het uitvoerig aan bod geweest: de financiën van het Nederlands Shetland Pony Stamboek.

Er zijn een aantal posten, die aanzienlijk drukken op het financieel resultaat. Hierover worden aan het bestuur terecht vragen gesteld en we zullen moeten proberen ons aan de budgetten te houden. Vandaar dat er ten aanzien van een aantal posten actiepunten zijn benoemd, zo ook voor de Shetland Pony. Er is voor het jaar 2023 een vast aantal bladzijden met een bijbehorend budget afgegeven. Dat vraagt om aanpassingen.

De aanpassingen voor het blad zullen in houden dat een aantal onderdelen uit het blad zullen verdwijnen, andere zullen in een aangepaste vorm worden gepresenteerd.

Een voorbeeld van onderdelen die zullen verdwijnen, is “lief en leed”, waarin geboortes en overlijdens worden vermeld. Meestal staan deze berichten al op de website, het blad loopt door de uitgaveplanning altijd achter waardoor zaken niet meer actueel zijn. In Memoriam blijft wel een vast onderdeel, als een fokvereniging hiervoor een tekst aanlevert.

Daarnaast zullen ook de plaatjes van Wim Romijn verdwijnen, waardoor er op jaarbasis een aantal bladzijden wordt vrijgemaakt. Ook zal er gekeken worden naar het plaatsen van foto’s; foto’s spreken erg tot de verbeeldingen en de leden bekijken graag de pony die bij een omschreven naam hoort. Foto’s zullen zeker niet uit het blad verdwijnen, maar qua grootte van foto’s zal er variatie aangebracht gaan worden.

Ook de keuringsverslagen zullen wij dit jaar anders gaan doen, bij wijze van PROEF. De proef houdt in dat alle verslagen van premiekeuringen dit jaar alleen een algemene introductie zullen bevatten met daarbij een omschrijving van de kopnummers én de oud-kampioenen. Uitslagen worden in de proef niet meer opgenomen in het blad, deze zijn te vinden op de website van het NSPS en in mijn NSPS. Nadat alle verslagen van de premiekeuringen in het blad hebben gestaan, zullen wij tijdig de proef evalueren en daar waar nodig aanpassingen doen.