Spring naar inhoud

Nieuwe commissie

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten tot het in het leven roepen van een huisvestingscommissie.

Dhr. D. Bos is voorzitter van deze commissie geworden en verder hebben hierin zitting de heren J. Bausch, M.T.G. Broens, J. Jansma en J.G.W. Kuipers.

De kick-off meeting heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 december tijdens de Hengstenkeuring en ze zullen nog dit jaar hun eerste vergadering plannen.