Spring naar inhoud

Mededelingen voor komende premiekeuring

Enkele mededelingen m.b.t. de komende premiekeuringen.

1. jury
Het team van juryleden is de afgelopen maanden twee keer bij elkaar geweest ter voorbereiding op het komende keuringsseizoen. Tijdens de laatste bijeenkomst op 11 juli was (net als op de bijeenkomst in november vorig jaar) ook nu weer Marian Dorresteijn, jurylid hengstenkeuring KWPN, uitgenodigd om onze juryleden te vertellen over en te trainen in het communiceren en het geven van toelichting op de beoordeling van Shetland Pony’s. Op vrijdag 5 augustus gaan we met het team van juryleden nog naar de Nationale Kampioenschappen van het KWPN, om daar onder begeleiding van mevr. Dorresteijn eens te ervaren hoe het KWPN dit in de praktijk doet.
In het jurycorps hebben we het volgende afgesproken m.b.t. komend keuringsseizoen:
• Het juryteam zal dit jaar bij alle premiekeuringen een mondelinge toelichting per microfoon geven bij de kampioenschappen. Dus niet bij de normale rubrieken. Daar gaan we nog wel, zoals de laatste jaren gebruikelijk, naar de laatste(n) in de rubriek toe om (waar gewenst/nodig) een persoonlijke korte toelichting te geven aan de betreffende inzender.
• Bij het feliciteren van de kampioenen in de baan gaat de jury in principe wel handen schudden. Omdat een aantal collega-juryleden dit principieel liever niet doet, respecteren wij dat zij dat dan achterwege laten.
• Vorig jaar hebben we de eerste rubrieken veulens en driejarigen gezamenlijk beoordeeld met alle aanwezige juryleden. Dat gaan we dit jaar niet meer doen. De evaluatie hiervan bood hiervoor geen aanleiding. Het voegde te weinig toe en er zijn een aantal praktische bezwaren.

2. Wildcards voor NK Lunteren
De organisatiecommissie van het NK in Lunteren heeft besloten dat juryleden dit jaar voor driejarige merries een zgn. ‘Wild-card” kunnen toekennen.
Driejarige merries die extra opvallen in de keuringsbaan en die anders niet uitgenodigd worden om deel te nemen aan de NK, kunnen op deze wijze die uitnodiging ontvangen. De juryleden geven het toekennen van deze “Wild-card” op de keuringsdag aan de betreffende inzender en de secretaris van de fokvereniging door.