Spring naar inhoud

Mededeling van het bestuur

Binnen het jurycorps geldt al vele jaren het gebruik dat een jurylid terugtreedt als er een dier ter keuring wordt aangeboden waarbij het betreffende jurylid enige betrekking heeft.
De aanbeveling in de uitspraak van de Commissie van Beroep is, het vermijden van belangenverstrengeling en van de schijn van belangenverstrengeling.

Aan deze gemaakte aanbeveling hecht het zittend HB veel waarde. Vandaar dat het bestuur besloten heeft zeker niet soepeler dan voorgaande jaren om te gaan met de gewoonte dat juryleden terugtreden als de stalnaam van het desbetreffende jurylid voorkomt in de catalogus gedrukte afstamming van een hengst. Een nieuwe regel, gedaan door de uitspraak van de Commissie van Beroep is dat een jurylid nu de gehele groep/rubriek zal moeten terugtreden.

Helaas heeft om deze reden dhr. De Wit ervan afgezien om nog langer deel uit te maken van het HK-juryteam voor het restant van de HK 2020. Wij betreuren zijn besluit. Het reserve jurylid zal zijn plaats innemen.