Spring naar inhoud

Kandidaat bestuursleden

Zoals eerder al aangegeven was de commissie Werving en Selectie nog op zoek naar een kandidaat voor de portefeuille PR. Daarnaast bent u via de website op de hoogte gebracht dat de heer Andries Boer in de voorjaars ALV aftredend is, waardoor er een vacature is ontstaan voor de portefeuille Gebruik. Tijdens de  ALV van september 2020 is de heer Dick Bos gekozen als penningmeester. Hij heeft daarbij aangegeven deze functie tijdelijk op zich te willen nemen en graag plaats te maken voor een goede opvolger wanneer deze zich aandient.
Daarom is de commissie Werving en Selectie de afgelopen periode bezig geweest met het zoeken van bestuursleden voor bovengenoemde drie posities.

Inmiddels zijn we zover dat de commissie Werving en Selectie twee kandidaten heeft kunnen voordragen aan het bestuur. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen en draagt deze twee kandidaten op de eerstvolgende ALV voor ter verkiezing.

Voor de portefeuille Gebruik is dat mevrouw Louisa Edwards uit Horssen en voor de positie van penningmeester is dat de heer Klaas Oudman uit Oostwold.

Beide kandidaten zullen de komende bestuursvergaderingen alvast bijwonen.

Voor de portefeuille PR is de commissie Werving & Selectie nog op zoek naar een kandidaat.