Spring naar inhoud

Hoe organiseren we een hengstenkeuring in Corona-tijd?

Bestuur en organisatiecommissie voor de hengstenkeuring hebben afgelopen week overlegd met een vertegenwoordiging van “Mariënheem” om te overleggen hoe we de hengstenkeuring 2021 kunnen laten doorgaan.

Hierbij waren twee zaken leidend:

  1. We moeten uitgaan van “Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio IJsselland 29 september 2020)”.
  2. De bereidheid van onze gastheren in Mariënheem om gezamenlijk met NSPS de hengstenkeuring doorgang te laten vinden.

Ten eerste komen we met een voorstel voor de jonge hengstenkeuring in december:

  • Om met zo min mogelijk personen in de accommodatie aanwezig te zijn en toch een selectiebeleid te kunnen toepassen wordt er een extra dag toegevoegd, vrijdag 11 december.
  • Op donderdag 10 en vrijdag 11 december kunnen de eigenaren hun jonge hengsten in tijdsblokken aanbieden voor eerst de veterinaire inspectie en direct aansluitend de eerste bezichtiging.
  • Op zaterdag 12 december volgt er dan per maatgroep een tweede en derde bezichtiging voor de hengsten die hiervoor zijn uitgenodigd op de voorgaande dagen. Ook deze dag zal in blokken worden verdeeld om met een beperkt aantal personen aanwezig te zijn. Het verdelen van de eerste en volgende bezichtigingen over twee dagen is nodig om de jury de kans te geven per maat de gehele groep bij elkaar te zien.

De tijdsindeling van de eerste bezichtiging op donderdag en vrijdag wordt gecommuniceerd met de voorbrengers van de hengsten en tevoren ook gepubliceerd.

Het is daarom van belang voor eigenaren van jonge hengsten die worden aangemeld voor de hengstenkeuring om ook aan te geven of u zelf de hengst gaat voorstellen of dit uitbesteedt aan iemand anders. Bij opgave dus voorbrenger van de hengst vermelden!

Ten tweede is er dan de premiekeuring in januari inclusief eventueel benodigde na- en herkeuringen:

  • We blijven de ontwikkelingen omtrent corona-volgen, veranderende regelgeving kan tot aanpassingen leiden.
  • Ook hier gaan we werken met een tijdsindeling en het aanbod wordt verdeeld over vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2021.
  • We vragen u wel tijdig uw hengsten aan te melden voor deze premiekeuring in zoverre ze niet reeds ingedeeld worden op basis van verplicht verschijnen. Zie hiervoor de inschrijfvoorwaarden.
  • Ook hier geldt voor de eigenaren van hengsten die worden aangemeld voor de hengstenkeuring om ook aan te geven of u zelf de hengst gaat voorstellen of dit uitbesteedt aan iemand anders. Bij opgave dus voorbrenger van de hengst vermelden!
  • Na de jonge hengstenkeuring in december wordt bepaald hoe we invulling kunnen gaan geven aan primering en rubrieksvolgorde van de deelnemende hengsten. Ook bekijken we dan op welke wijze eventueel kampioenen al dan niet kunnen worden gekozen.

Uit bovenstaande mag blijken dat dit jaar de hengstenkeuringen NIET toegankelijk zijn voor publiek, helaas. Op dit moment wordt er gewerkt aan het live in beeld brengen van de hengstenkeuring, volg hiervoor de berichtgeving op de website.

Let wel! Indien de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 verder worden aangescherpt, dan kan dit consequenties hebben voor de voorgestelde uitvoering van de hengstenkeuring en zijn we genoodzaakt passende maatregelen te nemen. Blijf daarom de berichtgeving op onze website volgen.