Spring naar inhoud

Het NSPS zoekt nieuwe PPC’ers

Voor de registratie van veulens zijn jaarlijks zgn. paardenpaspoortconsulenten (PPC’ers) voor het NSPS actief. Vanuit de I&R-regelgeving van de overheid is vastgesteld dat een veulen in de leeftijd tussen de zes weken en zes maanden geïdentificeerd moet zijn. Dat houdt in dat ze een transponder (chip) in de hals ingebracht krijgen en voorzien worden van een paardenpaspoort. Naast het inbrengen van een transponder dient een veulen ook geschetst te worden. Hierbij worden alle aftekeningen van het veulen opgenomen.

Het NSPS is als stamboek van Shetland Pony’s één van de erkende paardenpaspoort uitgevende instanties in Nederland. Het chippen en schetsen van de veulens op locatie wordt uitgevoerd door onze PPC’ers.

Een aantal van de PPC’ers die nu actief zijn voor het NSPS heeft aangegeven daar komend jaar mee te willen stoppen. Verder willen we met het oog op de toekomst onze groep van PPC’ers nu uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar kandidaten die de opleiding voor PPC’er willen volgen en bij slagen voor het examen actief aan de slag willen gaan voor ons stamboek.

De opleiding vindt plaats op zaterdag 25 september a.s. en wordt verzorgd door de Koepel Fokkerij. Die dag zal zowel aandacht besteed worden aan de theorie als de praktijk. In het voorjaar van 2022 wordt een praktijkexamen gehouden.

PPC’ers ontvangen een vergoeding van het NSPS per gechipt veulen. De kosten voor deelname aan de cursus worden door het NSPS gedragen.

Heeft u belangstelling om PPC’er voor het NSPS te worden en deel te nemen aan de opleiding op 25 september dan vragen wij u hiervoor aan te melden via ons kantoor. Dat kan tot uiterlijk 18 september door een mail te sturen naar k.tendam@nsps.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Monique Luesink van ons stamboekkantoor (tel.  0575-518063 Keuze 1 in het telefoonmenu).

Onze zoektocht richt zich met name op mensen die woonachtig zijn in één van de volgende gebieden: Noord- en Oost-Nederland en Noord- en Zuid-Holland.