Spring naar inhoud

Hengstenkeuringen

Geachte leden,

Een dag voor Kerst ontvingen wij het verschrikkelijke nieuws dat Dhr. Gaasbeek getroffen is door een herseninfarct. Wij wensen hem veel beterschap en leven met hem mee.

Dhr. v.d. Griend zal daarom zijn plaats innemen op de nakeuring op vrijdag en de premiekeuring voor de hengsten op zaterdag.

Wellicht heeft u via sociale media of andere kanalen vernomen dat Mevr. Wolters haar functie als voorzitter van de herkeuringscommissie heeft neergelegd. Wij betreuren dat zeer en hebben haar dat ook meegedeeld. Wij voelen ons nu genoodzaakt het eerder gepubliceerde bericht aan te vullen.

Omdat Mevr. v. Boxtel één van de juryleden is, die de beste draf zal jureren, waren wij van mening om Mevr. v. Boxtel te vragen voor die ene rubriek, waar zaterdag een reserve jurylid nodig is. In december waren er immers juryleden die bijna de hele dag achter de omroeptafel hebben plaatsgenomen, omdat zij slechts een paar rubrieken hoefden de keuren. En omdat Mevr. v. Boxtel tijdens de premiekeuring toch al in de baan staat, dachten wij een goede oplossing te hebben gevonden voor die ene rubriek.

Mevr. Wolters was verbolgen over het feit dat zij niet gevraagd was en wel iemand uit haar team. Graag had zij gezien dat zij als eerste gevraagd zou worden als voorzitter en als langst zittende. Dat hebben wij inderdaad niet gedaan, het is immers ook geen regel dat wij eerst te rade moeten gaan bij de voorzitter van de herkeuringscommissie.

Op Nieuwjaarsdag heeft Mevr. Wolters ons een bericht gestuurd dat als wij dit niet zouden terugdraaien, zij zou stoppen als voorzitter van de herkeuringscommissie. Helaas heeft zij zich hieraan gehouden.

Dat wil zeggen, dat nu, als voorzitter van de herkeuringscommissie Mevr. v. Boxtel zal optreden.
Middels artikel 2 van het keuringsreglement heeft het hoofdbestuur Dhr. A. Dijkstra bereid gevonden en aangewezen om toe te treden tot de herkeuringscommissie.

Het Hoofdbestuur.