Spring naar inhoud

Hengstenkeuring

Zoals in ons nieuwsbericht van 9 oktober al aangegeven zijn wij volop bezig met het voorbereiden van de komende hengstenkeuringen. Wij vinden het van belang voor de hele vereniging en al onze leden dat we alles in het werk stellen om de hengstenkeuringen door te laten gaan. De huidige overheidsmaatregelen met betrekking tot Corona leggen ons forse beperkingen op, maar bieden wel mogelijkheden. Die pakken we graag op.

December

Er hebben zich 129 hengsten aangemeld om voor goedkeuring in aanmerking te komen. Deze worden in tijdsblokken per begeleider uitgenodigd voor de veterinaire inspectie en eerste bezichtiging op donderdag 10 en vrijdag 11 december. Het tijdschema hiervoor wordt momenteel uitgewerkt en zal binnenkort via deze website bekend gemaakt worden. Na afloop van het betreffende tijdsblok moeten de hengsten met hun begeleiders de manege verlaten om plaats te maken voor de volgende deelnemers. Tijdens de veterinaire inspectie wordt het voor begeleiders van de hengsten verplicht een mondkapje te dragen. U dient hiervoor zelf te zorgen. Gezien de overheidsmaatregelen is publiek niet toegestaan en zijn we beperkt in het toelaten van het aantal begeleiders per hengst. Daarom sturen we vooraf armbandjes aan de begeleiders. Zonder armbandje in de juiste kleur per tijdsblok is er geen toegang tot de manege mogelijk.

We vragen de begeleiders van de hengsten om vooraf een lijst met namen van de personen die bij hun groep hengsten hoort in te leveren bij het stamboekkantoor. Daarbij hanteren we een maximum van 1,5 persoon per hengst. Dit aantal wordt afgerond naar boven tot een geheel getal. (Heeft u als begeleider bijvoorbeeld 5 hengsten mee, dan mag u maximaal 5*1,5 = 7,5 wordt afgerond op 8 personen mee nemen in de manege)

De hengsten die uitgenodigd worden voor de tweede bezichtiging verwachten we op zaterdag 12 december in groepen per maat terug. We onderzoeken of het volgens de regels toegestaan is om de hengsten ook al op die zaterdag te primeren.

Er is een idee geopperd om, als de Coronamaatregelen dan versoepeld zijn, ergens in het voorjaar een show (met publiek) te houden van de nieuwe jaargang, zodat u ze allemaal in levende lijve kunt aanschouwen. Wellicht kan dan ook om de titel beste driejarige gestreden worden. We bekijken de mogelijkheden hiervoor.

Januari

In januari houden we onze premiekeuring in rubrieken per maat en leeftijdsgroep, grotendeels zoals u dat gewend bent. Wat verandert is dat we dit jaar de nieuwe jaargang niet laten zien in januari. Ook de presentatie van preferente hengsten vervalt, net zoals die van hengsten die definitief goedgekeurd zijn. Hengsten die van de 1e naar de 2e fase gaan worden niet verplicht te komen. De verschijningsplicht vervalt dit jaar, de primeringsplicht blijft. Daarom worden de hengsten uit de K- en L-jaargang geacht allemaal te verschijnen. Voor de overige hengsten is er tot 8 november de mogelijkheid zich aan te melden voor keuring en primering.

We verwachten op dit moment dat er ook in januari nog beperkingen zijn voor wat betreft het maximaal aantal personen in de manege. Publiek zal daarom allicht nog niet mogelijk zijn. Hoe we met de aantallen begeleiders per hengst omgaan zullen we later besluiten.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de hengsten in hun rubrieken gewoon kunnen plaatsen. Of het ook mogelijk is kampioenen te kiezen wordt nog bekeken aan de hand van de dan geldende overheidsmaatregelen.

Algemeen

Er komt een catalogus beschikbaar zoals u dat gewend bent. Deze wordt u voor een bedrag van €15,00 per catalogus thuis toegezonden. Dit is inclusief verzendkosten. Belangstellenden kunnen deze catalogus aanvragen door via de mail of telefonisch de catalogus te bestellen. Dan sturen we u een factuur. Voor het versturen naar het buitenland is het tarief inclusief verzendkosten € 17,50 per catalogus.

Wilt u ook een catalogus van de januarikeuring dan moet u deze apart bestellen. Ook hiervoor gelden de bedragen zoals hierboven vermeld.

We werken er aan om zowel in december als in januari via een zgn. ‘livestream’ op onze website iedereen mee te laten genieten van beelden van de hengstenkeuringen. Er zijn contacten met meerdere bedrijven die hiervoor een aanbod hebben gedaan.