Spring naar inhoud

Dhr. A. Groeneveld benoemd als lid juryteam HK

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag werden we op teleurstellende wijze geconfronteerd met het feit dat één van de door het bestuur voorgedragen kandidaten voor het juryteam van de hengstenkeuring onvoldoende stemmen haalde om te worden benoemd.

Volgens het keuringsreglement wordt het bestuur geacht in deze situatie een jurylid te benoemen. Het doet ons goed nu te kunnen melden dat de heer A. Groeneveld uit Poederoyen bereid is voor komend jaar deze vacature in te vullen. Omdat hij als inspecteur tijdens de komende hengstenkeuring de lineaire score van de hengsten zou verrichten, ontstaat nu daar een vacature. We hebben de heer G.J. Jaspersen uit Doornenburg bereid gevonden deze taak tijdens de komende hengstenkeuring op zich te nemen.

Het bestuur wil hier laten weten grote waardering te hebben voor deze beide heren voor hun bereidheid om onze stamboekvereniging voort te helpen in deze situatie.