Spring naar inhoud

Keuringen - 43. page

Uitnodiging PK Friesland

Het bestuur van de fokvereniging Friesland nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse premiekeuring, welke wordt gehouden op zaterdag 16 september 2017 op de locatie Beekdalhoeve Koningsdiep te Ureterp. De keuring begint om 9.30 uur.

Aan de keuring kunnen veulens, enters en twenters (merries, hengsten en ruinen) deelnemen, welke staan ingeschreven in het veulenboek van het NSPS.
De 3-jarige en oudere merries en ruinen dienen te staan ingeschreven in het stamboek categorie A of categorie B.
Opgave voor de keuring kan tot en met 26 augustus 2017. Het Bewijs Van Inschrijving dient te worden opgestuurd naar het secretariaat van de fokvereniging Friesland en dient er zaterdag 26 augustus 2017 te zijn.

Indien uw e-mail adres bekend is, heeft u een uitnodiging per mail ontvangen. Bij voorkeur aanmelden via mijn NSPS (www.shetlandponystamboek.nl/mijn-nsps) of via het inschrijfformulier, te vinden op de website http://www.nsps-friesland.nl/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Jacoba Jensma, per e-mail jacobajensma@planet.nl of telefonisch: 06-23342284.

Het bestuur van fokvereniging Friesland

Richtlijnen premiekeuringen

Het is gebleken dat er op premiekeuringen nogal eens onduidelijkheid is m.b.t. een pony waarvan het chipnummer niet is uit te lezen. In de richtlijnen premiekeuring staat dat die pony onder voorbehoud wordt gekeurd en nadien DNA-onderzoek wordt gedaan. Daarbij moet worden toegevoegd dat er ter plekke in bijzijn van de jury door een aanwezige of op te roepen paspoortconsulent een nieuwe chip geplaatst moet worden en haren moeten worden getrokken zodat de identiteit van de te keuren pony vastligt. Deze pony mag in de tussentijd de ring niet verlaten. Is er geen paspoortconsulent aanwezig of op te roepen dan kan de pony niet gekeurd worden.
Een onder voorbehoud gekeurde pony kan niet deelnemen aan een kampioenschap. Een pony met een ander chipnummer dan op het stamboekpapier staat aangegeven mag niet gekeurd worden.

 

Foto’s kampioenen Manifestatie

Deze galerij bevat 27 foto's

Op de foto’s berust Copyright