Spring naar inhoud

Buitenlandse hengsten

Op 29 april jl. is er op de Website van het NSPS uitvoerig uitleg gegeven over de problematiek van het in bepaalde gevallen niet meer verstrekken van dekbonnen door Buitenlandse Stamboeken. De gehele materie kunt u terug lezen op deze site. De genomen besluiten ziet u hieronder nogmaals. Ook de namen van de hengsten welke onder deze tijdelijke voorziening vallen ziet u hieronder. In het onderstaande besluit wordt gesproken over 6 hengsten maar dat zijn er 5.

Hengsten welke het betreft:

Hello Sunshine v.d. Colorstable

Lars v.d. Strikkenhof

Lotus van de Zandkamp

Substeressen Ice

Lord v.d Zandhoven

Besluit:

Het bestuur is van mening dat de betreffende eigenaar/fokker die gebruik maakt van hengsten die niet over een Nederlandse licentie beschikken, zelf verantwoordelijk is voor het feit of en op welke wijze veulens uit deze dekkingen geregistreerd kunnen worden bij het NSPS volgens de geldende regels. Fokkers dienen zich vooraf goed op de hoogte te stellen van de (on)mogelijkheden die het gebruik maken van een hengst met buitenlandse licentie tot gevolg heeft.

Echter, een aantal van onze leden zijn verrast door maatregelen die buitenlandse stamboeken genomen hebben, gedurende de periode dat deze leden met een buitenlandse hengst gewerkt hebben (zie hierboven onder 2a en 2b). Om deze leden voort te helpen is besloten voor een beperkt aantal gevallen (de lijst betreft momenteel 6 hengsten) een tijdelijke voorziening te treffen. Deze houdt in dat de veulens die geboren worden uit deze hengsten tot maximaal het geboortejaar 2023 geregistreerd zullen worden in het veulenboek zonder extra kosten. Indien nodig zal in voorkomende gevallen DNA-controle verricht worden om de juiste afstamming zeker te stellen. De betreffende hengsteneigenaren zijn hiervan op de hoogte gebracht. Nieuwe gevallen worden vanaf nu niet meer geaccepteerd voor deze tijdelijke voorziening.

Van hengsten, zoals hierboven genoemd onder 1., worden vooralsnog de veulens gewoon geregistreerd zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk.

Met betrekking tot hengsten, zoals hierboven genoemd onder 3., zal in een breder kader nader onderzocht worden hoe hiermee in de toekomst om te gaan. Een mogelijke oplossing kan zijn deze hengsten in Nederland te accepteren en registeren als basishengst. Daarvoor moeten vermoedelijk de regels worden aangepast.

Door corona is er enkele jaren geen internationaal ISPC overleg met onze Europese zusterstamboeken geweest. Uw bestuur is samen met enkele besturen van andere landen actief bezig dit overleg spoedig weer te laten plaatsvinden. Het is wat ons betreft zaak het onderwerp “internationale dekbonnen” snel weer op de agenda te krijgen zodat we voor alle partijen vervelende situaties kunnen voorkomen.