Spring naar inhoud

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Nadat Dhr. M. Geven zijn functie als hengstenjurylid had neergelegd, was het Hoofdbestuur voornemens, qua invulling van de hengstenkeuringsjury, gebruik te maken van het reserve jurylid. Mocht een extra reserve nodig zijn dan was dit mogelijk conform artikel 2 van het keuringsreglement.  Daarin is opgenomen dat in bijzondere gevallen het hoofdbestuur een jurylid kan opstellen. Dit omdat het allemaal maar voor 1 jaar zou zijn (o.a. advies LAR) en zo hoefden er geen extra kosten gemaakt te worden voor een extra ALV.

Dhr. F. Geven heeft echter meer dan 50 handtekeningen verzameld om toch een nieuw hengstenjurylid te kiezen middels een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Het Hoofdbestuur heeft besloten dat deze zal plaatsvinden op 6 november a.s. bij van der Valk Hotels in Duiven. De aanvang is 19.30 uur. Verdere informatie en de definitieve agenda zullen nog volgen.

Deze agenda kan niet meer gepubliceerd worden in ons orgaan, volg dus onze website. Verder zullen er mails verstuurd worden om de leden te bereiken.