Spring naar inhoud

Barbecue op de manifestatie

Op vrijdagavond organiseren we een gezellige feestavond met barbecue. Uiteraard hopen we van harte dat zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn, want wat hebben we de gezelligheid en elkaar gemist de afgelopen jaren. De barbecue start vrijdag aansluitend aan de keuring, u kunt dus direct aanschuiven! De kosten van deze barbecue zullen €20,- p.p. bedragen. In verband met het bestellen van o.a. vlees verzoeken wij  geïnteresseerden voor 1 juli a.s. €20,- p.p. over te maken naar NL37RABO0106916475 t.n.v. A. v. Boxtel, Berlicum met vermelding deelname aan barbecue. Graag ook uw naam en woonplaats vermelden.