Spring naar inhoud

ALV wordt digitale ALV

Het HB heeft besloten de ALV die voor a.s. zaterdag gepland was bij Hotel van der Valk in Duiven om te zetten naar een digitale ALV. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanwezigheid en de verspreiding van het Corona virus acht het bestuur het niet verantwoord om met een grote groep bij elkaar te komen. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om het virus waar mogelijk te beteugelen en de deelnemers te beschermen.
Het bestuur heeft uitdrukkelijk de voorkeur om de ALV fysiek te houden om met elkaar goed van gedachten te kunnen wisselen maar in deze situatie zien we geen andere weg.
Online-ALV hebben we weer ingeschakeld om ons hierin te faciliteren.

Leden van ons stamboek kunnen zich tot en met woensdag 24 november a.s. aanmelden om aan deze online vergadering deel te nemen.

Dit kan door een mail te sturen naar k.tendam@nsps.nl met uw:

  • Lidnummer
  • Naam
  • mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen
  • mobiel telefoonnummer waarop een sms-code kan worden ontvangen.

Vrijdag 26 november ontvangt u dan de uitnodiging/link voor de vergadering via dit bedrijf, Online-ALV, met de inloggegevens.

Op zaterdagochtend 27 november kunt u dan inloggen op uw computer, laptop of tablet. Als u dat doet, ontvangt u een sms-code op uw telefoon die u moet invoeren op uw scherm. Pas dan krijgt u toegang tot de vergadering en de mogelijkheid om deel te nemen aan de stemmingen. Bij meerdere leden uit één huisgezin, moet u dus allemaal een eigen telefoonnummer en een eigen mailadres doorgeven bij aanmelding.

Heeft u vragen voor het bestuur dan kunt u die voorafgaand aan de vergadering alvast doorgeven via de mail van de kantoormanager k.tendam@nsps.nl zodat het bestuur die mee kan nemen in de vergadering. Dit is mogelijk tot en met donderdagavond. Ook is er weer de mogelijkheid om tijdens de vergadering via een chat vragen te stellen.