Spring naar inhoud

Adviescommissie

Op aanbeveling van de Leden Advies Raad is er door het HB een adviescommissie voor het bestuur gevormd.

Deze commissie bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M. Broens, Dhr. J. Kuipers, Dhr. H. Schouls en Mw. M. de Wit-Groeneveld.